Søk

Tabell over tolltariffnummer, dekk- og kjøretøy-/maskin-kategorier, gebyrkoder og gebyrsatser/tillegg 1.1. 2015.

Norsk Dekkretur AS har etter styremøtevedtak endringer i de miljøgebyrsatsene for dekk som ble gjort gjeldende fra 1. januar 2019. Fra 1. juli 2016 har vi forenklet tariffen og definisjoner.

Gebyrplikten gjelder alle dekk, væske eller luft fylte.

For varer, gjelder gebyret pr. påmontert dekk på kjøretøy, maskiner og utstyr (nye eller brukte) som innføres til Norge.

Fra og med 1. juli 2020 skal det betales følgende gebyrsatser pr. dekk på det oppgitte vareomfanget i tabellen:

Person/vare/last/MC/ATV Gebyrkode
og gruppe
Type dekk   Gebyr kroner
4011.1000 DE 100 Personbil / små varebiler alle 16
4011.2000 DE 300 Buss og lastebil alle 80
4011.4000 DE 101 MC alle 16
4011.4000 DE 102 ATV alle 16
4011.5000 DE 310 Sykler, el.sykler, tråsykler, traller, trillebård alle 10
4011.1100 DE 301 Regummierte person- og varebil alle 16
4012.1200 DE 302 Regummierte buss og last, brukte stammer alle 80
           
Jordbruks, skogbruks, anlegg maskiner Gebyrkode
og gruppe
Type dekk   Gebyr kroner
4011.7000 DE 304 Jordbruks, skogbruks, anlegg maskiner 0" - 16,99" 0" - 16,99" 16
4011.7000 DE 309 Jordbruks, skogbruks, anlegg maskiner 17" - 22,5" 17" - 22,5" 80
4011.7000 DE 305 Jordbruks, skogbruks, anlegg maskiner 22,6" - 29,99" 22,6" - 29,99" 400
4011.7000 DE 306 Jordbruks, skogbruks, anlegg maskiner30" - 39,9" 30" - 39,9" 500
4011.7000 DE 307 Jordbruks, skogbruks, anlegg maskiner 40" < 40" < 1 300
4011.7000 DE 308 Jord, skogbruk og anlegg 40" < Bredde inntil 500mm/20" 40" < Bredde <500mm/20" 500
Anleggs, gruvedrift eller industri Gebyrkode
og gruppe
Type dekk   Gebyr kroner
4011.8000 DE 320 Anleggs, gruvedrift eller industri 0-16,99" 0" - 16,99" 16
4011.8000 DE 321 Anleggs, gruvedrift eller industri 17" - 22,5" 17" - 22,5" 80
4011.8000 DE 322 Anleggs, gruvedrift eller industri 22,6" - 29,99" 22,6" - 29,99" 400
4011.8000 DE 323 Anleggs, gruvedrift eller industri 30" -39,9" 30" - 39,9" 500
4011.8000 DE 324 Anleggs, gruvedrift eller industri 40" < 40" < 1 300
4011.8000 DE 325 Anleggs, gruvedrift eller industri 40" < Bredde inntil 500mm/20" 40" < Bredde <500mm/20" 500
4011.9000 DE 350 Kompakthjul/stålkjerne  Vekt 0 - 45 kg Diameter 250 - 549 mm 125
4011.9000 DE 400 Kompakthjul/stålkjerne  Vekt 0 - 46 - 103 kg Diameter 550 - 700 mm 225
4011.8000 DE 330 Andre   1 300

 

 

Til topp