Søk

Miljøgebyr

Norge og Sverige var i 1995 de første landene som etablerte et landsdekkende system for innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. Etter mer enn 24 års drift har det blitt utviklet et innsamlings- og gjenvinningssystem som er meget effektivt og rimelig. Dette gjør at Norge har de laveste miljøgebyrene i hele Europa, samtidig som vi henter gratis hos alle forhandlere. I 2020 samlet vi inn mer enn 67 500 tonn.
Mens gebyret i Norge fra 2020 er kr 16,- + mva. for personbildekk, er tilsvarende i Sverige 16,- SEK, Danmark 10,- DKK, Finland 1,85 Euro, Tyskland og en rekke andre EU-land 2 Euro, og Italia 2,50 Euro.
Det er forskjellige satser for øvrige dekk-kategorier, for eksempel på landbruksdekk og anleggsdekk, men Norge ligger fortsatt blant de laveste i alle kategoriene.
Fullstendig oversikt over miljøgebyrsatsene for respektive dekk-kategorier:

Tolltariffnummer Gebyrkode
og gruppe
Type dekk Dimensjon Gebyr kroner
Person/vare/last/MC/ATV
4011.1000 DE 100 Personbil / små varebiler alle 16
4011.2000 DE 300 Buss og lastebil alle 80
4011.4000 DE 101 MC alle 16
4011.4000 DE 102 ATV alle 16
4011.5000 DE 310 Sykler, el.sykler, tråsykler, traller, trillebård alle 10
4011.1100 DE 301 Regummierte person- og varebil alle 16
4012.1200 DE 302 Regummierte buss og last, brukte stammer alle 80
4011.2000 DE 303 Brukte stammer, buss og lastebil aller 75
Jordbruk og skogbruk
4011.7000 DE 304 Jordbruk og skogbruk, 0" - 16,99" 0" - 16,99" 16
4011.7000 DE 309 Jordbruk og skogbruk 17" - 22,5" 17" - 22,5" 80
4011.7000 DE 305 Jordbruk og skogbruk 22,6-29,99 22,6" - 29,99" 400
4011.7000 DE 306 Jordbruk og skogbruk 30" - 39,9" 30" - 39,9" 500
4011.7000 DE 307 Jordbruk og skogbruk 40" < 40" < 1 300
4011.7000 DE 308 Jordbruk og skogbruk 40" < Bredde inntil 500mm/20" 40" < Bredde <500mm/20" 500
4011.8000 DE 311 Jordbruk og skogbruk 40 < 40 < 1300
Anleggs, gruvedrift eller industri
4011.8000 DE 320 Anleggs, gruvedrift eller industri 0-16,99" 0" - 16,99" 16
4011.8000 DE 321 Anleggs, gruvedrift eller industri 17" - 22,5" 17" - 22,5" 80
4011.8000 DE 322 Anleggs, gruvedrift eller industri 22,6" - 29,99" 22,6" - 29,99" 400
4011.8000 DE 323 Anleggs, gruvedrift eller industri 30" -39,9" 30" - 39,9" 500
4011.8000 DE 324 Anleggs, gruvedrift eller industri 40" < 40" < 1 300
4011.8000 DE 325 Anleggs, gruvedrift eller industri 40" < Bredde inntil 500mm/20" 40" < Bredde <500mm/20" 500
4011.9000 DE 350 Kompakthjul med og uten stålkjerne  Vekt 0 - 45 kg Diameter 250 - 549 mm 125
4011.9000 DE 400 Kompakthjul med og uten stålkjerne  Vekt 0 - 46 - 103 kg Diameter 550 - 700 mm 225
4011.8000 DE 330 Andre   1 300


Gratispassasjerer
 

Norsk Dekkretur AS har i flere år samlet inn og gjenvunnet mange flere dekk enn den mengden som importører vi har samarbeidsavtale med har importert. Det betyr at vi gjør en gratisjobb for importører av løse dekk, eller importører av forskjellige typer kjøretøy, traktorer, tilhengere, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, park- og hagemaskiner med dekk på.

De som i dag ikke har samarbeidsavtale med Norsk Dekkretur AS, vil få tilbud om å inngå en slik avtale. De som ikke svarer på henvendelse fra oss, vil bli rapportert til Miljødirektoratet. Det kan også bli innført hentestopp hos gratispassasjerer av det antall kasserte dekk som virksomheten ikke kan dokumentere at det er betalt miljøgebyr for.

Til topp