Søk

Miljøgebyr

Norge og Sverige var i 1995 de første landene som etablerte et landsdekkende system for innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. Etter mer enn 20 års drift har det blitt utviklet et innsamlings- og gjenvinningssystem som er meget effektivt og rimelig. Dette gjør at Norge har de laveste miljøgebyrene i hele Europa, samtidig som vi henter gratis hos alle forhandlere. I 2016 samlet vi inn mer enn 56 000 tonn.
Mens gebyret i Norge fra 2015 er kr 10,- + mva. for personbildekk, er tilsvarende i Sverige 16,- SEK, Danmark 10,- DKK, Finland 1,85 Euro, Tyskland og en rekke andre EU-land 2 Euro, og Italia 2,50 Euro.
Det er forskjellige satser for øvrige dekk-kategorier, for eksempel på landbruksdekk og anleggsdekk, men Norge ligger fortsatt blant de laveste i alle kategoriene. Fullstendig oversikt over miljøgebyrsatsene for respektive dekk-kategorier:

Nye toll tariff nummer fra 1. januar -17 Miljøgebyr revidert 1. januar 2017
             
NYE Person/vare/last/MC/ATV   Gebyrkode
og gruppe
Type dekk   Kroner
4011.1000 4011.1000 DE 100 Person og varebil alle 10
4011.2000 4011.2000 DE 300 Buss og lastebil alle 75
4011.4000 4011.4000 DE 101 MC/ATV alle 10
4011.5000   DE 310 Sykler, el.sykler, tråsykler, traller, trillebård alle 10
4011.1000 4012.1100 DE 301 Regummierte person- og varebil alle 10
4011.2000 4012.1200 DE 302 Regummierte buss og last alle 75
4011.2000 4012.2000 DE 303 Brukte stammer alle 75
             
Jordbruks, skogbruks, anlegg maskiner          
4011.7000 4011.6100 DE 304 Jord, skogbruk og industri 0" - 16,99" 0" - 16,99" 10
4011.7000 4011.6100 DE 309 Jord, skogbruk og industri 17" - 22,5" 17" - 22,5" 75
4011.7000 4011.6200 DE 305 Jord, skogbruk og industri 22,6" - 29,99" 22,6" - 29,99" 300
4011.7000 4011.6300 DE 306 Jord, skogbruk og industri 30" - 39,9" 30" - 39,9" 450
4011.7000 4011.6900 DE 307 Jord, skogbruk og industri 40" < 40" < 1 200
4011.7000 4011.6900 DE 308 Jord, skogbruk og industri 40" < Bredde inntil 500mm/20" 40" < Bredde <500mm/20" 450
Anleggs, gruvedrift eller industri          
4011.8000 4011.9200 DE 320 Jord, skogbruk og industri 0-16,99" 0" - 16,99" 10
4011.8000 4011.9200 DE 321 Jord, skogbruk og industri 17" - 22,5" 17" - 22,5" 75
4011.8000 4011.9300 DE 322 Jord, skogbruk og industri 22,6" - 29,99" 22,6" - 29,99" 300
4011.8000 4011.9400 DE 323 Jord, skogbruk og industri 30" -39,9" 30" - 39,9" 450
4011.8000 4011.9900 DE 324 Jord, skogbruk og industri 40" < 40" < 1 200
4011.8000 4011.9900 DE 325 Jord, skogbruk og industri 40" < Bredde inntil 500mm/20" 40" < Bredde <500mm/20" 450
4011.9000 Ny DE 330 Kompakthjul (PT hjul/Stålkjernehjul)   1 200

Gratispassasjerer

Norsk Dekkretur AS har i flere år samlet inn og gjenvunnet mange flere dekk enn den mengden som importører vi har samarbeidsavtale med har importert. Det betyr at vi gjør en gratisjobb for importører av løse dekk, eller importører av forskjellige typer kjøretøy, traktorer, tilhengere, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, park- og hagemaskiner med dekk på.

De som i dag ikke har samarbeidsavtale med Norsk Dekkretur AS, vil få tilbud om å inngå en slik avtale. De som ikke svarer på henvendelse fra oss, vil bli rapportert til Miljødirektoratet. Det kan også bli innført hentestopp hos gratispassasjerer av det antall kasserte dekk som virksomheten ikke kan dokumentere at det er betalt miljøgebyr for.